DTE CODE: 4649    
logo


Management

SN Name Designation
 1. Shri Rahul Bajaj President & Trustee
 2. Shri Sanjay Bhargava Chairman & Trustee
3. Shri Shekhar Bajaj Trustee
4. Shri Madhur Bajaj Trustee
5. Dr Ulhas Jajoo Trustee
6.  Shri Chandrashekhar S. Dharmadhikari Vice-President & Trustee
7.  Shri Bharat Mahodaya Vice-President
8. Shri Purushottamdas Khemuka Joint Secretary